נכסים מניבים

logo dsre.png

במרכז בניין משרדים מושכר לשוכר איכותי ב-7% תשואה + פוטנציאל השבחה
20 מיליון ₪

במרכז בניין משרדים עצמאי מפואר מושכר לשוכר AAA מניב 6% תשואה+ פוטנציאל השבחה – 25 מיליון ₪

מרכז מסחרי שכונתי עצמאי מושכר 6.3% תשואה שוכרים AAA + פוטנציאל השבחה
38 מיליון ₪

קומת מסחר עצמאית במגדל משרדים חדש במרכז prime location מושכרת 6% תשואה
35 מיליון ₪

מרכז לוגיסטיקה ותעשיה קלה עצמאי 25 דונם 11,000 מ"ר בנוי + פוטנציאל ל-7.5% תשואה 50 מיליון ₪

במרכז בניין משרדים ומסחר עצמאי מושכר ב-6.5% תשואה + זכויות בנייה והשבחה
69 מיליון ₪

בניין משרדים מושכר לשוכר AAA ל-15 שנה ב-6% תשואה – 45 מיליון ₪

מרכז מסחרי עצמאי מושכר לשוכרים AAA תשואה 6.5% + זכויות בנייה והשבחה
130 מיליון ₪

בשרון מרכז מסחרי שכונתי פוטנציאל ל-8% תשואה + השבחה – 42 מיליון ₪

מבנה תעשייה קלה 10,000 מ"ר על 20 דונם קרקע מושכר ל-10 שנים שוכר AAA ב-5.5% תשואה + פוטנציאל השבחה
100 מיליון ₪

במרכז 3 בנייני משרדים פוטנציאל ל-7% תשואה + השבחה – 45 מיליון ₪

בניין משרדים עצמאי במרכז מושכר ב-6.25% תשואה + פוטנציאל השבחה 130 מיליון ₪

נכס מסחרי במרכז עיר גדולה מושכר לרשת ארצית ל-10 שנים 6.5% תשואה
14 מיליון ₪

מרכז לוגיסטי עצמאי חדש מושכר ל-5+5 שנים ב-7% תשואה + השבחה 18 מיליון ₪

מרלו"ג חדש מושכר לשוכר AAA
ל-10 שנים 5% תשואה – 24 מיליון ₪

Office building leased to AA tenant 7% yield + potential  - 20 mil Shekels

Office building leased to AA tenant 7% yield + potential - 20 mil Shekels

Office building near the airport leased to AAA tenant 6% yield – 25 mil Shekels

Office building near the airport leased to AAA tenant 6% yield – 25 mil Shekels

Commercial center leased to good tenants 6.25% yield + big potential
38 mil Shekels

Commercial center leased to good tenants 6.25% yield + big potential
38 mil Shekels

Retail floor in new modern office tower 6% yield – 35 mil Shekels

Retail floor in new modern office tower 6% yield – 35 mil Shekels

Warehouse 25 dunams 11,000 sq m built potential for 7.5% yield
50 mil Shekels

Warehouse 25 dunams 11,000 sq m built potential for 7.5% yield
50 mil Shekels

Retail and office building leased 6.5% yield + big potential – 69 mil Shekels

Retail and office building leased 6.5% yield + big potential – 69 mil Shekels

Office building leased to AAA tenant for 15 years period 6% yield
45 mil Shekels

Office building leased to AAA tenant for 15 years period 6% yield
45 mil Shekels

Commercial center leased to AAA tenants 6.5% yield+ big potential
130 mil Shekels

Commercial center leased to AAA tenants 6.5% yield+ big potential
130 mil Shekels

Commercial center in Sharon area potential for 8% yield – 42 mil Shekels

Commercial center in Sharon area potential for 8% yield – 42 mil Shekels

Standalone building leased to AAA tenant 10 year 5.5% yield + potential
100 Shekels

Standalone building leased to AAA tenant 10 year 5.5% yield + potential
100 Shekels

3 office buildings portfolio leased 7% yield + good potential – 45 mil Shekels

3 office buildings portfolio leased 7% yield + good potential – 45 mil Shekels

Office building leased 6.25% + big potential – 130 mil Shekels

Office building leased 6.25% + big potential – 130 mil Shekels

Retail in city center leased to AA tenant 10 years 6.25% yield – 14 mil Shekels

Retail in city center leased to AA tenant 10 years 6.25% yield – 14 mil Shekels

Standalone logistic center leased 5 years 7% yield – 18 mil Shekels

Standalone logistic center leased 5 years 7% yield – 18 mil Shekels

Standalone logistic center leased to AAA tenant 10 years 5% yield
24 mil Shekels

Standalone logistic center leased to AAA tenant 10 years 5% yield
24 mil Shekels