DSRE נוסדה בשנת 1991 על ידי דניאל שליכטר הנחשב לאחד המומחים בישראל בהובלת עסקאות נדל"ן יצירתיות ומורכבות בתחום הנכסים המניבים ופרויקטים ליזמות נדל"ן.

DSRE מעורבת בנוסף ביזמות והשקעות נדל"ן בישראל ובחו"ל ומתרכזת בעיקר בפרויקטים בתחום המרכזים המסחריים, משרדים, תעשיה, לוגיסטיקה ומגורים.

אסטרטגיה

חזון

נסיון

תוצאות

09-7722251

© 2020 All rights reserved to DSRE

Website by: Anat Belinson | Design: Krivine Design